Transpersoonlijke Soul Healing & Ayahuasca


 

Per 03 april 2018 ben ik weer voor je beschikbaar :-)

 

Welkom op mijn website. Ruim twintig jaar geleden ben ik met mijn praktijk begonnen. Er is veel veranderd in die tijd. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen snel. Niet in de laatste plaats doordat bewustwording een vlucht heeft genomen en steeds meer mensen 'wakker' worden.

 

Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan richten op het werken met de ziel enerzijds en het werken met het lichaam anderzijds. Twee schijnbare tegengestelden. Maar niet wanneer je bedenkt dat je zielservaringen tot diep in je lichaam door kunnen werken. Ik heb de traditionele methoden dan ook min of meer achter me gelaten en daarmee een betere aansluiting op jou en je klachten gevonden. Het is beter te kijken naar wat er achter de dingen ligt, dan alleen te werken aan je symptomen.

 

Ruut Gommers


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lid van EARTh

Association International Board Regression Therapy

 

 

 

 

 

 

Ayahuasca Netherlands - Церемонии Аяхуаски Нидерландах - Regressietherapie - Zielsregressie - Life Between Lives -  Soul Retrieval - Parallelle Levens - Future Life Progression