Trudo Regressie & Ayahuasca 

Welkom op mijn website. Hoewel regressie en Ayahuasca op het eerste oog niet zoveel met elkaar te maken lijken te hebben, is het mijn ervaring juist dat deze elkaar complementeren. Ze begeven zich allebei op het gebied van bewustwording en spiritualiteit. Daar komt bij dat regressie soms bij stukken komt waar Ayahuasca niet kan komen en andersom. 

 

Ruim twintig jaar geleden ben ik met mijn praktijk begonnen. Er is veel veranderd in die tijd. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen snel. Niet in de laatste plaats doordat bewustwording een vlucht genomen heeft en steeds meer mensen wakker worden.

 

Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan richten op het werken met de ziel en heb ik de traditionele methoden achter me gelaten. Het is beter te kijken naar wat er achter de dingen ligt, dan alleen te werken aan je symptomen. Dat is wat regressie en zeker ook Ayahuasca voor je betekenen kan.

 

Ruut Gommers

 

Welcome to my website. Although regression and Ayahuasca do not seem to have much in common at first sight, it is certainly my experience that they complement each other. They both deal with awareness and spirituality. On top of that regression deals with parts Ayahuasca can not reach and vice versa.

 

More than twenty years ago I started my practice. A lot has changed during this period. It is expanding fast in recent years. Not in the least because awareness has taken off and more and more people are waking up.

 

Over the years I have been focussing more and more on working with the soul and have I left behind the traditional methods. It is better to look at the origin of things then just to work on the symptoms. This is what regression and certainly Ayahuasca can offer you.

 

This website only deals with Ayahuasca in the english language.

 

Ruut Gommers


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ayahuasca Nijmegen - Ayahuasca Netherlands - Ayahuasca Niederlande - Regressie - Regressietherapie - Reïncarnatie - Reïncarnatietherapie - Zielsregressie - Life Between Lives - Zielsprogressie - Reis naar je Sacrale Hart - Reis door de verschillende dimensies - Innerlijk Kind Werk - Inner Child Work - Soul Retrieval - Parallelle Levens - Parallel Lives - Future Life Progression - Ayahuasca ervaringen - Ayahuasca experiences - Ayahuasca Erfahrungen - Zielsgesprekken