Transpersoonlijke Soul Healing & Ayahuasca

 

Per 03 april 2018 ben ik weer voor je beschikbaar :-)

 

Welkom op mijn website. Bijna vijfentwintig jaar geleden ben ik met mijn praktijk begonnen. Er is veel veranderd in die tijd. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen snel. Niet in de laatste plaats doordat bewustwording een vlucht heeft genomen en steeds meer mensen 'wakker' worden.

 

Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan richten op het werken met de ziel enerzijds en het werken met het lichaam anderzijds. Twee schijnbare tegengestelden. Maar niet wanneer je bedenkt dat je zielservaringen juist tot diep in je lichaam door kunnen werken. Ik heb de traditionele methoden dan ook min of meer achter me gelaten en daarmee een betere aansluiting op jou en je vragen gevonden. Het is beter te kijken naar wat er achter de dingen ligt, dan alleen te werken aan je symptomen.

 

Ruut GommersLid van EARTh

Association International Board Regression Therapy

 

 

 

 

 

 

You cannot change the past

but you can change glasses

 

Ayahuasca Netherlands - Церемонии Аяхуаски Нидерландах - Regressietherapie - Zielsregressie - Life Between Lives -  Soul Retrieval - Parallelle Levens - Future Life Progression