Stiltezweethut - silent sweat lodge

 

Een zweethut is een koepelvormige tent overdekt met dekens waar doorheen geen licht naar binnen kan komen. In het midden van de hut is een kuil voor de stenen die buiten de hut worden opgewarmd. In de hut zitten of liggen we naakt rond de hete stenen, waar water op gegoten wordt. Er wordt meestal gewerkt in vier rondes, vier windrichtingen. De ceremonie is een shamanistisch ritueel dat van de oorspronkelijke bevolking van Noord Amerika komt. De intentie is steeds een stiltezweethut te houden. Tijdens de stenenceremonie spreek je jouw intenties uit. Je gaat in stilte de hut in met hetgeen wat er op dat moment in je leeft, wat er beweegt of juist niet meer beweegt, je maakt contact met je spirit, de spirits, de natuurkrachten en je laat op je afkomen wat er komt. Het vuur, de stenen en het water doen de rest. Laat in stilte de inspiratie van binnenuit komen. Het is gebleken dat dit zeer krachtig werken kan. Eventueel beginnen we elke ronde met het kort spelen op de drum en of andere basic instrumenten. Aan het eind bestaat natuurlijk wel de mogelijkheid te delen wat er in de hut met je is gebeurd.

 

Houdt de agenda hieronder in de gaten voor de volgende datum.

 

Naast watergieter in de stiltezweethut ben ik eveneens in te huren als vuurman.

 


 

A sweat lodge is a dome-shaped hut covered with blankets through which no light can enter. In the middle of the lodge is a pit for the stones that are heated outside the hut. In the lodge we sit or lie naked around the hot stones, where water is poured upon. Usually we work in four rounds, four directions of the wind. The ceremony is a shamanic ritual that comes from the native peoples of North America. It is the intention to have a silent sweat lodge. During the stone ceremony you express your intentions. You go into the lodge in silence with where you are at that moment, what moves or no longer moves from within you, you make contact with your spirit, the spirits, the forces of nature and you will see what is coming. The fire, the stones and the water do the rest. Let the inspiration come from within. It has been found that this can work very powerful. Possibly we start each round with a short playing of the drum and or other basic instruments. At the end there is of course the possibility to share what has happened to you in the cabin.

 

Keep an eye on the agenda below for the next date.

 

Next to pouring water in the silent sweat lodge I am also available as firekeeper.