Aura & Chakra Exploratie

Aura & Chakra Exploratie: een meest universele methode

 

Het vermogen om je eigen aura en chakra's te zien is niet zo bovennatuurlijk als je zou denken. Iedereen kan dit verbazingwekkende vermogen bereiken. En met oefening wordt het alleen maar sterker. Aura & Chakra Exploratie is bedoeld om in je eigen aura en chakra's te schouwen. Je wordt gestimuleerd om alles wat je ooit over de aura en chakra's hebt gehoord of gelezen en hoe deze eruit zou horen te zien te vergeten. De verschillende kleuren worden verondersteld een universele betekenis te hebben, maar bovenal mag je de verschillende kleuren persoonlijk duiden. Juist omdat ze ook een persoonlijke betekenis hebben. Vandaar dat ik je vraag je los te maken van alles wat je hebt gehoord of gelezen.

 

Ook bij Aura & Chakra Exploratie kom je in een lichte trance, welke gaandeweg meestal wel verdiept. Maar om te beginnen is een lichte trance voldoende. Het bijzondere is dat je jouw aura en chakra's van binnenuit met je innerlijk oog leert schouwen. Onder mijn begeleiding is het eerder uitzonderlijk dat je jouw aura en chakra's van buitenaf gaat zien, maar soms komt dat voor. Sommigen zullen zeggen dat je de eigen aura en chakra's niet kunt zien. Ze beweren zelfs dat het onmogelijk is. Het is mijn ervaring dat het niet alleen mogelijk is, maar zelfs redelijk gemakkelijk. Je hoeft je enkel over te geven aan en te vertrouwen op hetgeen je waarneemt. In het begin zijn dat wellicht slechts indrukken met bijbehorende boodschappen, maar gaandeweg ga je meer zien. Je begint te schouwen dicht op je huid, de allereerste lagen en van daar uit (als de exploratie het toestaat) steeds verder je energieveld in.

 

Als je voor het eerst begint te zien zullen de kleuren wellicht niet zo helder voor je geestesoog verschijnen en verwacht niet dat je de kleur meteen zult zien. Wees ook niet verbaasd als je na een paar seconden je aura of chakra's uit het oog verliest: gewoon een keer diep ademhalen en opnieuw focussen en je zult het opnieuw vinden.

 

 

De kunst is eigenlijk om het niet te hard te proberen. Het duiden van de kleuren en de beelden of de beweging laat ik uiteraard aan jou over. Jij bent degene die intuïtief het beste weet wat het je allemaal te vertellen heeft. Wanneer een ander je aura of chakra's zou duiden zal dit altijd betekenen dat er door een subjectieve bril gekeken wordt. Voel je vrij om je eigen conclusies te trekken. En weet wanneer je vastloopt, dat ik je daarbij helpen kan om er weer uit te komen. Want in de aura of chakra's kunnen ook grijze of mistige of andere onduidelijke plekken zitten die met onverwerkte zaken te maken hebben. Hierbij begeleid ik je graag omdat bijvoorbeeld verdriet, angst of boosheid niet altijd de gemakkelijkste gevoelens zijn om in te zien. Daarnaast kun je energieën waarnemen die niet in je aura of chakra's thuishoren. Ook hierbij kan ik je uiteraard begeleiden.

 

Een meest universele methode, omdat via Aura en Chakra Exploratie ook de oorsprong van zowel spirituele als lichamelijke klachten gevonden wordt. We gaan zo ver als jij aangeeft. Regressie is als het lezen van de sporen van het verleden. Aura en Chakra Exploratie maakt deze sporen zichtbaar en lokaliseert dus tevens eventuele onverwerkte ladingen, wat zowel inzichtelijk als bevrijdend werken kan. Met name bij psychosomatische klachten. Het lijkt zoals gezegd wonderbaarlijk, maar Aura en Chakra Exploratie is als instant helderziendheid. Via Aura en Chakra Exploratie kun je bij de oorsprong van je klacht komen. Meestal zie je dus helder, soms vaag, maar het blijft een aparte belevenis voor de mensen die het ondergaan. Vooral in combinatie met regressie kan Aura en Chakra Exploratie heel krachtig werken.