Zielsregressie

Zielsregressie

 

'Tegen het einde van een sessie zielsregressie (Life Between Lives) realiseren de meeste cliënten zich dat het leven niet een grillige wirwar van losstaande en toevallige gebeurtenissen is' Michael Newton

 

In het verlengde van regressietherapie ligt zielsregressie.  Ook wel regressies naar het tussenbestaan (of het bardo: de periode tussen dood en nieuwe geboorte in) genoemd.  Een zielsregressies is een reis naar je zielsherinneringen. Deze reis kun je rechtstreeks via je herinneringen maken of via je hart, wat een extra dimensie kan geven, en heeft een gemiddelde duur van drie uur. Plan geen zielsregressie wanneer je in een periode zit van veel fysieke of emotionele stress.  In dat geval zou je eerst regressietherapie kunnen volgen.

 

"Mijn zielsregressies waren behoorlijk verrassend. Ik voelde me veilig bij jou.  Je stijl en tempo sloten aan bij mijn niveau van rust die nodig waren voor de sessie. Ik wist niet wat te verwachten en ik was aangenaam verrast over de inzichten.  Ik ben nu meer open, heb meer zelfvertrouwen en voel meer vrede. Ik heb een aantal vrienden geadviseerd ook een zielsregressie te doen"  Michael

"Ik was nieuwsgierig toen ik de zielsregressie bij je kwam doen.  Toen mijn moeder stervende was, keek ze me vol boosheid aan.  Tijdens de sessie dook mijn moeder onverwacht op.  Ik voelde dat het wat anders was dat ik in haar ogen had gezien.  Met haar gedachten en liefde was ze juist helemaal bij mij.   Ook herinnerde ik mij een ervaring waar ik bijna stierf als klein kind.  Ik zag in de ogen van mijn vader een grote angst om mij te verliezen.  Tijdens de zielsregressie kon ik de volledige liefde van mijn ouders voelen.  Dat had ik altijd betwijfeld.  Dit heeft een diepgaand effect op mij gehad en heb nu meer zelfvertrouwen dan ooit" Anne

 


Zielsregressie Life Between Lives

 

Zielsregressie via je herinneringen

 

Vanuit een diepe trance maak je verbinding met je zielsherinneringen en je zielservaringen in het tussenbestaan.  Onder begeleiding verken je de sferen tussen de verschillende levens in.   Je zult vele fascinerende dingen ontdekken, waaronder antwoorden op je vragen en een beter beeld krijgen van wie je bent, wat jouw levensplan is, wat je talenten en mogelijkheden zijn en waar je in je ontwikkeling bent. Je kunt je gids(en) ontmoeten.  Wie zijn je zielsverwanten of zielengroep?  Hoe ben je met ze verweven?  Wat heb je met ze afgesproken? Wat heb je uit te zoeken met jezelf?   Je leert meer over de redenen waarom je koos voor je ouders of dit specifieke lichaam.  Je zult een diepe innerlijke verbondenheid gaan voelen met je eigen ziel en plaats binnen het grote geheel.  Dit maakt dat zielsregressies bijzondere regressies zijn die een zeer positieve en krachtige, transformerende werking hebben.

 

"Mijn zielsregressie heeft me in staat gesteld om mijn plek in deze wereld vanuit een veel breder perspectief te zien.  Dit helpt me bij mijn dagelijkse beslissingenIk ben meer gefocust op mijn persoonlijke doelen en daar ben ik erg blij omWat betreft de rest van mijn leven (en verder) kan ik met vertrouwen zeggen dat het beste nog moet komen!"  Leo

 

"Met behulp van zielsregressie hielp Ruut met het achterhalen van de oorzaak van de problemen tussen mij en mijn moeder.  Ik heb mijn moeder altijd de schuld gegeven voor de vele slechte ervaringen.  Het bleek tijdens de sessie dat ik de hele cyclus begonnen was, dat ik de boosdoener was!  Dat was begonnen in een van mijn vorige levens.  Wat vergeving van jezelf al niet teweeg brengt!  Ruut is gevoelig en deskundig en vooral aanwezig in elke situatie die zich aandient.  Alsof hij steeds een stapje vooruit is.  Je bent in goede handen bij hem"  Tamara

 


Vanuit een bovenpersoonlijk perspectief laten we verschillende gebeurtenissen oplichten om ontbrekende schakels te vinden om zo je eigen antwoorden te ontdekken op vragen als 'Wie ben ik?', 'Waarom ben ik hier?', 'Wat is er na de dood?', 'Is er een leven na dit leven?', 'Waarom koos ik dit leven?', 'Wie zijn mijn zielenmaatjes?' of 'Waarom voel ik me niet thuis op deze aarde?'. Michael Newton als grondlegger ontdekte tot zijn eigen verbazing dat de ervaringen van zielen in de spirituele wereld een bepaalde structuur hebben.  Achtergrond of geloof maken niet uit. Mensen die een zielsregressie hebben ondergaan, zijn hier na afloop erg van onder de indruk. Er is geen tijdsbeleving meer, omdat de tegenstellingen en beperkingen van je aardse bestaan in de trance volledig wegvallen.  Na je spirituele reis naar het tussenbestaan zal het vermogen om vanuit een hoger perspectief naar jezelf te kijken altijd bij je blijven. 

 

Voorbij de sluier van de dood bestaat oordeel niet meer! Belangrijk bij het maken van je reis naar het tussenbestaan is dat je zoveel mogelijk van je aannames, projecties en oordelen mag loslaten. Deze overtuigingen kunnen verhinderen om datgene te ervaren  wat er ís.  En niet wat men dénkt dat er zou moeten zijn. 

 

Een andere mogelijke verkenning is wat de rode draad in vorige levens is.  Heb je bewust gekozen voor een incarnatie?  Welk lichaam en welk leven dient het best om je doel te bereiken?  Vaak doe je dit niet alleen, maar krijg je hulp van andere zielen.  Of je kunt vragen naar de oorsprong van je leven! Eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos.

 

Zielsregressie Nijmegen

 

Zielsregressie via je hart

 

We leven in een tijd waarin alles steeds sneller ontwikkelt, maar ook in een tijd waarin we ons realiseren dat alles wat we nodig hebben al in ons aanwezig is.  Je hart is de ruimte waar je in het centrum zit van je energie en direct in verbinding staat met de spirituele wereld, de aarde, je Hogere Zelf en alle andere werelden.  Je hart is een enorme informatiebron waar de wijsheid van het universum en je onsterfelijke ziel te vinden is.  Hier ben je verbonden met de bron.  Vanuit deze ruimte kun je niet alleen in contact komen met je onderbewustzijn, je dromen en je intuïtie, maar ook contact maken met andere niveaus van werkelijkheid. 

 

In je hart ervaar je wie je werkelijk in je kern bent, wat je diepste hartenwens is en hoe je die uit wilt dragen en helemaal kunt verwezenlijken, je oorspronkelijke doel om naar de aarde te komen, je talenten en mogelijkheden, de verbanden tussen je huidige en je vorige levens, de rode draad door levens heen. En wat je tegenhoudt om helemaal te leven vanuit je hart.

 

Door je (opnieuw) te verbinden met je hart krijg je niet alleen antwoorden op vele levensvragen, maar ga je ook een diepe innerlijke verbondenheid voelen met je lichaam, ziel en geest.  Je gaat beseffen dat wij allemaal met elkaar een onlosmakelijke eenheid vormen.  Als je de stap eenmaal zet om vanuit je hart te gaan leven, dan gaat er een fantastische wereld voor je open, want je bent niet zo beperkt als je zelf soms denkt.  Door je weer te verbinden met je hart word je bewust van je blauwdruk waarin exact staat wat je hier komt doen en welke talenten en mogelijkheden je hiervoor hebt meegekregen.  Het is dus tijd om vanuit vertrouwen die talenten te gaan leven.

 

Vanuit je hart maak je een reis door het universum en al haar dimensies.  Op dit moment zitten we in een unieke overgang in onze spirituele evolutie en vinden er heel wat veranderingen plaats. In deze tijd kunnen we de kennis en wijsheid die nu tot onze beschikking komt ook daadwerkelijk gaan gebruiken.  We gaan naar een tijd waarin we het ordenende lineaire denken van de ratio los mogen laten en vanuit ons hart mogen gaan vertrouwen op andere ordende principes. Je ontdekt en ervaart dat we multidimensionale wezens zijn met veel meer unieke mogelijkheden en capaciteiten dan we tot nu hebben durven geloven.

 

Life Between Lives Zielsregressie

 

"Trauma geneest niet alleen door je de oorsprong ervan te herinneren.  Je moet de betekenis achter de gebeurtenissen begrijpen en hoe alle ervaringen van invloed zijn op je ziel.  Door achter het gordijn van huidige emotionele vervormingen en verwarring te kijken wordt het Hogere Zelf onthuld.  Dit biedt het perspectief om je hele persoonlijkheid in een meer objectief licht waar te nemen"   Michael Newton.

 

 

 

"Mensen weten door deze zielsherinneringen weer wie ze diep van binnen zijn en ervaren een diepe innerlijke verbondenheid met hun ziel.  Ze begrijpen door deze ervaring hun plaats en betekenis binnen het grote geheel.  Dit maakt dat zielsregressies een zeer positieve en krachtig transformerende werking hebben"  Monique Houben.


Literatuur

De Zielenreis: het bestaan tussen levens in - Michael Newton

De Zielenreis: het bestaan tussen levens in - Michael Newton 

Progressieve samenvatting aan de hand van voor de ontwikkeling van de ziel representatieve casusbeschrijvingen.  Thema's zijn stervenservaringen, vormen van zielsontwikkeling, spirituele gidsen, dolende zielen, zielengroepen, de keus voor een nieuw aards lichaam en het leren herkennen van zielsverwanten op aarde.

Life Between Lives - Michael Newton

Life Between Lives - Michael Newton

Newton's experimentele benadering van de spirituele sferen belicht eeuwenoude vragen als 'wie ben ik?', 'waar kom ik vandaan?' en 'waarom zijn we hier?'.  Dit grensverleggende boek is geschreven voor zowel professionele therapeuten als voor een algemeen publiek.

Tussen Twee Levens - Joel Whitton en Joe Fisher

Tussen Twee Levens - Joel Whitton en Joe Fisher

Wat gebeurt er tijdens het bestaan tussen levens in?  Whitton en Fisher onderzoeken de vaak ongrijpbare perioden tussen de incarnaties, gebaseerd op hun werk van 13 jaar onderzoek en ervaring van hun revolutionaire techniek van zielsregressie.  Een grensverleggende en overtuigende benadering van de zin van ons bestaan.

Tussen Dood en Nieuwe Geboorte - Rudolf Steiner

Tussen Dood en Nieuwe Geboorte - Rudolf Steiner

Tussen dood en nieuwe geboorte verkeert de mensenziel in een geestelijk tussenbestaan. De belevenissen in deze wereld van kosmische krachten werken door in het leven op aarde. Serie voordrachten waarin Steiner een grandioos beeld schetst van het leven na de dood.

The Afterlife of Billy Fingers - Annie Kagan

The Afterlife of Billy Fingers - Annie Kagan

Het boek vertelt het verhaal van Billy Fingers nadat hij overleden is.  Na zijn dood zoekt Billy contact met zijn zus en instrueert haar zijn verhalen op te schrijven.  Uiteindelijk resulteert dit in verschillende verhalen over het hiernamaals (en de verschillende dimensies: deed me erg denken aan zielsregressie).  Een kijkje vanuit het hiernamaals.

 

 

 

 

 

Zielsregressie - Life Between Lives Nederland