"De Ziel is even onontgonnen als het Universum"

 

Van Transpersoonlijke Therapie naar Soul Healing

 

Regressie is een transpersoonlijke manier om (weer) wat lekkerder in je vel te komen. Hierbij ga je rechtstreeks op zoek naar de oorzaak van je probleem of eigenaardigheid om vrijer en completer te kunnen leven.  Transpersoonlijk wil zeggen voorbij de grenzen van de persoonlijkheid (ego) met bijzondere aandacht voor energetische, spirituele en mystieke aspecten. 

 

De mogelijkheden die via regressie tot je beschikking staan, zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Zo is er een bijzondere vorm van regressie ontwikkeld die de naam zielsregressie is gaan dragen.  Michael Newton heeft de zielsregressie oorspronkelijk ontwikkeld als Life Between Lives.  

 

Hier wordt onder ziel het wezenlijke of essentiële in de mens verstaan: datgene wat subtiel en spiritueel in ons aanwezig is en niet te vernietigen valt: het diepste zelf dat in contact met (de oneindigheid van) het universum is.

 

De realiteit van de ziel is zelfs voor de bezielde mens nog een onontgonnen gebied.  We staan aan de vooravond van een ruimere bewustwording.  Langzaamaan worden we bewust dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.  Van het werken aan de persoonlijkheid zie ik regressie steeds meer als een zorg dragen voor de ziel: soul healing.

 

De therapie is dus voortdurend in ontwikkeling: parallel aan wat we van de ziel mogen ontdekken.

 

Praktijk Regressietherapie
Regressietherapie Ayahuasca Nijmegen
Praktijk Ayahuasca

 

Er is niks mis met jou!

 

Mijn uitgangspunt is dat er in wezen helemaal niets mis is met jou.  Je kunt echter wel last of problemen ondervinden van het één of het ander.  De therapie beschouw ik dan ook als een positieve dienstverlening en een weg uit de dominantie van het ziektemodel.  Ik werk zo rechtstreeks mogelijk naar de kern van het probleem.  Niet defectgericht als in de oude psychologie, maar oplossingsgericht vanuit de positieve krachten in de mens.  Een (her)ontdekken van de eigen heelheid, kwaliteiten en talenten, krachten en kansen.  In het kortdurende proces van de therapie worden eigen (hulp)bronnen en competenties aangesproken. 

 

Hoe ben ik als therapeut?  

 

Niemand kan je de garantie en zekerheid geven dat welke therapie dan ook helpen zal - ook ik dus niet - maar ik zal alles doen om je zo goed mogelijk te begeleiden naar je eigen antwoorden.  Hans ten Dam, de grondlegger van de regressietherapie in Nederland, is wel zo nuchter dat hij stelde'Dat er niets is dat zo concreet, zo snel en zo diep heelt.  Het is geen panacee, het helpt niet altijd, niet bij iedereen.  Maar meestal wel, vaak verrassend, soms ongelooflijk'.  

 

Door middel van de therapie spreek ik je aan op je innerlijke weten.  Alle antwoorden bevinden zich namelijk al in je! Voor jou gelden alleen jouw inzichten bij het zoeken naar antwoorden op je kleinere en grotere levensvragen, alledaagse vragen, existentiële vragen.  Een ander kan jouw antwoorden niet weten.  Bovendien werkt het pas écht bevrijdend wanneer je jouw eigen antwoorden zelf ontdekt.  Andermans antwoorden beklijven niet.

 

Ik hoor van mensen vaak dat ze alleen iets specifieks willen aanpakken.  Wees gerust. Ik begeleid alleen in datgene waarvoor je komt en waar je aan wilt werken.  Ik ben er niet om je hele doopceel te lichten of je een kant op te sturen die jij niet hebt gewild. 

 

Ayahuasca Ceremonie

 

Hoe werkt het?

 

Welk probleem wil je aanpakken of wat zou je graag veranderd zien?  Hier maken we duidelijke afspraken over. Tijdens de eigenlijke sessie lig je op een matras - meestal met je ogen dicht - waarbij we samen op weg gaan naar de (onbewuste) emotionele, lichamelijke en of verbale ladingen die ten grondslag liggen aan jouw probleem.  Als therapeut volg ik jou in je ervaringen en beelden.  Of deze nu gerelateerd zijn aan concrete herinneringen als kind, aan droombeelden, aan de periode in de baarmoeder of dat je de beelden interpreteert als een vorig leven.  Al snel zul je merken in een trance terecht te komen, waarbij er sprake is van een zogenaamd ‘elliptisch bewustzijn’.  Je blijft ten allen tijde bewust van waar en wie je bent in het hier en nu, en tegelijkertijd ervaar je gevoelens, gedachten en lichamelijke indrukken uit het verleden die verband houden met hetgeen je opgelost wilt zien.

 

Na en of tijdens het opsporen en herbeleven van de onverwerkte ervaringen kunnen de emoties zich ontladen en wordt - eventueel naderhand - de samenhang tussen de ervaringen van toen en de klachten van nu begrepen. Er is inzicht in het ontstaan van het probleem en de reden waarom hieraan vastgehouden is (overlevingsstrategie).  De verschillende healingtechnieken vinden gedurende de sessie of aan het eind daarvan plaats, waarbij altijd het zelfhelend vermogen aangesproken wordt.  Na de sessie wordt nog ruimschoots de tijd genomen om de sessie te bespreken en eventuele vragen te kunnen stellen.

 

Klachten en resultaten

 

De therapie kan een uitweg bieden bij emotionele problemen als angsten en fobieën, lichamelijke en psychosomatische klachten zonder medisch aantoonbare oorzaak, relationele problemen met partner, kinderen of collegae, seksuele problemen, maar ook bij negatieve overtuigingen als bijvoorbeeld ‘ik doe het nooit goed genoeg’ of een gevoel je nergens thuis te voelen - niet eens in je eigen lichaam - of bij rouwverwerking.  De mogelijkheden zijn in principe legio.

 

Al naar gelang de soort klacht zijn de resultaten te verdelen in mentale resultaten als toegenomen helderheid, inzicht en begrip, emotionele resultaten als zelfvertrouwen, acceptatie en innerlijke kalmte en lichamelijke resultaten als verdwijnen van psychosomatische spanningen of overgevoeligheden, herstel van energie en weerstand.

 

De therapie gaat overigens niet alleen om het oplossen van onverwerkte ervaringen die storend nawerken, maar kan tevens goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen of sluimerende vermogens activeren, waardoor eerder onvermoede talenten zich alsnog kunnen manifesteren.

 

"Een vrije geest, een vrije ziel en een vrij lichaam; wat voor weer het ook is, wat voor een seizoen het ook is, wat het leven ook brengt.  Dit vak is voor vindingrijke therapeuten met een open geest, maar met hun poten op de grond, als ik dat zo zeggen mag. Het vraagt moed en wijsheid. Vooral praktische wijsheid, gezond verstand. En het wordt nooit saai. Regressietherapie is een vak om van te houden"  -  Hans ten Dam.

 

"Kinderen die hun vorige levens herinneren bieden nog het meest overtuigende bewijs voor reïncarnatie ... wanneer volwassenen luisteren - echt luisteren - naar wat kinderen proberen te zeggen. zal dat hun begrip van de geest en van kinderen voorgoed veranderen"  -  Carol Bowman


Regressietherapie Ruut Gommers

 

Biografie

 

Biopic Ruut Gommers

Ik ben Ruut Gommers.  Geboren in Zundert als jongste zoon in een middenstandsgezin met vier kinderen.  Opgegroeid naast de geboortegrond van Vincent van Gogh en naast het door Ossip Zadkine vervaardigde bronzen beeld 'Les Deux Frères Van Gogh'.  Onder andere hierdoor geïnspireerd - maar bovenal door de tekenlessen onder de bezielende leiding van de Zundertse kunstenaar Hendric van Dijk - studeerde ik eerst aan de kunstacademie St. Joost te Breda.  Vrije richting: tekenen, schilderen en monumentale vormgeving. Na de kunstacademie volgde de studie kreatieve therapie te Nijmegen.  In de tussentijd en daarna heb ik trainingen klassieke massage, voetreflexologie en bio-energetica gevolgd, alsook intuïtieve ontwikkeling bij het CLI te Utrecht.  Na de opleiding kreatieve therapie heb ik mij verder geschoold in regressie- en reïncarnatietherapie, onder andere bij Tasso Opleidingen van Hans ten Dam en Inner Child Work door Trisha Caetano. Na enkele jaren ben ik mij verder gaan bekwamen in zielsregressie bij De Zonnebloom in Roermond. Ik werk in mijn praktijk sinds 1996.

 

"Hoewel  uitgeschreven als rooms-katholiek blijft Trudo mijn eerste doopnaam en verwijst naar St. Trudo (628-695) geboren in Haspengau en te Metz tot priester gewijd.   In 660 bouwde hij een abdijklooster, waaruit het huidige naar hem genoemde Sint-Truiden is gegroeid.  De crypte van de oorspronkelijke abdijkerk is er nog.  Op het binnenplein daarvan staat momenteel een grote volière met een haan erin: kunstwerk van de geboren en getogen ereburger van Sint-Truiden Koen Vanmechelen.  ‘De haan is na al die jaren van de kerktoren gevallen en tot leven gekomen op het grasveld’.  Een spin-off van zijn Cosmopolitan Chicken Project: de cosmopolitische kip als metafoor voor de mondiale diversiteit. Een project dat uiteindelijk staat voor de queeste naar de menselijke identiteit, waarbij verbinding – als pleidooi tegen racisme en discriminatie en voor acceptatie van anders-zijn – een centraal thema is.  De regressietherapie in al haar facetten beschouw ik eveneens als een queeste naar de menselijke identiteit, waarbij ook verbinding en acceptatie centraal staan.  Regressie als stap wanneer je vastloopt in de voortdurende uitdaging die het leven kan zijn".

 

 

 

 

 

 Healing yourself is connected to healing others - Yoko Ono

 

Ayahuasca Netherlands - Церемонии Аяхуаски Нидерландах - Regressietherapie - Zielsregressie - Life Between Lives -  Soul Retrieval - Parallelle Levens - Future Life Progression